Ułatwienia dostępu

 • INSTRUKCJA REDAKCYJNA
  HARCERSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO

  W A R S Z A W A 2002


  W oparciu o Instrukcję redakcyjną Polskiego Słownika Biograficznego, Kraków 1976
  opracował Janusz Wojtycza

  Zasady ogólne


  1. Harcerski Słownik Biograficzny zawiera artykuły oparte na wynikach badań naukowych i zaopatrzone w dokumentację źródłową, informujące o biegu życia, działalności i osiągnięciach osób, które odegrały istotną rolę w życiu Związku Harcerstwa Polskiego w całym ciągu jego historii.
  2. HSB zawiera tylko artykuły o osobach nieżyjących.
  3. HSB publikuje życiorysy w kolejności alfabetycznej we wszystkich kolejnych tomach w tzw. systemie holenderskim w miarę nadchodzenia opracowanych materiałów. Kolejność alfabetyczną wyznacza nazwisko, pod którym dana osoba była znana i używane imię.
  4. Drugie używane imię nie wpływa na zaszeregowanie danego życiorysu.
  5. Życiorysy osób o tym samym nazwisku i takim samym używanym imieniu podaje się w kolejności chronologicznej według daty urodzenia.
  6. Przy wzmiankowanych w życiorysie danej postaci członkach jej bliskiej rodziny, jeśli mają osobne życiorysy w HSB, podaje się odesłania (zob.)

Please publish modules in offcanvas position.