Ułatwienia dostępu

Image

FILIA MUZEUM HARCERSTWA
IZBA PAMIĘCI HUFCA ZHP URSUS-WŁOCHY


Kolekcja Pamiątek Harcerskich powstała w roku 2003 z inicjatywy instruktorów Harcerskiego Kręgu Seniorów afiliowanym przy Hufcu ZHP Ursus-Włochy.

Inicjatywa zyskała wsparcie ówczesnego Dyrektora Muzeum Harcerstwa, a dzięki zgodzie Burmistrza Ursusa Krąg i Kolekcja otrzymały dla swoich potrzeb niewielki lokal w siedzibie Domu Kultury „Kolorowa” mieszczący się przy ul. K. Sosnkowskiego w Ursusie.

Z biegiem lat i dzięki wielu darczyńcom zbiory Kolekcji rozrastały się. W pewnym momencie instruktorzy zajmujący się zbiorem pamiątek doszli do wniosku, że byłoby celowe formalne i organizacyjne podporządkowanie Kolekcji nadzorowi Muzeum Harcerstwa. Panowało przekonanie, że taka inicjatywa pozwoli, z jednej strony - na wzmocnienie pozycji Kolekcji, a z drugiej – na objęcie jej eksponatów jednolitym systemem katalogowania i udostępniania.

Efektem podjętych w tym kierunku działań była specjalna umowa zawarta w roku 2017 pomiędzy Dyrektorem Muzeum Harcerstwa i Komendantem Hufca ZHP Ursus-Włochy. Umowa ta nadała Kolekcji status Filii Muzeum Harcerstwa.

Kierownikiem Filii została hm. Hanna Murawska, która do dziś pełni tę funkcję.

Kolekcja, a potem Filia, od początku istnienia - często przy współudziale Zarządu Dzielnicy Ursus - organizowała wiele wystaw planszowych o bardzo szerokiej tematyce, które były prezentowane przy różnych okazjach i w wielu miejscach.

W celu przybliżenia sylwetek wielu harcerzy – działaczy społecznych i patriotów, ludzi zasłużonych dla Ursusa - opracowano trzy filmy dokumentalne.

Filia i jej instruktorzy uczestniczą – już szósty raz – w corocznej imprezie „Noc Muzeów”, organizując tematyczne wystawy.

Oferta Filii obejmuje również działalność edukacyjną, prowadzoną w formie spotkań poświęconych nie tylko historii harcerstwa, ale też historii Ursusa.

Skład zespołu Filii: hm Hanna Murawska - kierownik, phm. Andrzej Pokrzywa, hm. Zdzisław Izydorczak, phm. Krzysztof Gedymin Fietkiewicz, phm. Wojciech  Świerczewski, sam. Maria Paprocka.


Please publish modules in offcanvas position.