Ułatwienia dostępu

Muzeum Harcerstwa dbając o stan zgromadzonych muzealiów z kolekcji liczącej obecnie ponad 300 sztandarów, wyselekcjonowało 10 najstarszych i najbardziej uszkodzonych weksyliów z lat 1913 - 1939, dla których Pracownia Konserwacji Tkanin Muzeum Wojska Polskiego, na mocy stałego porozumienia o współpracy,  w 2009 r. przygotowała opinie konserwatorskie. Muzeum Harcerstwa stopniowo zabiega o pozyskanie funduszy na ich  konserwację. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz hojności Sponsorów dotychczas udało się poddać konserwacji: sztandar Lwowskiej Chorągwi Harcerzy ZHP z 1933 r. (konserwacja 2011 r.), sztandar 11 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej z 1927 r.  (konserwacja 2011 r.), sztandar "1 Amurskiej Męskiej Drużyny im. Tadeusza Kościuszki" z 1917 r. (konserwacja w 2013 r.), sztandar 1 Pińczowskiej Drużyny Harcerzy z 1919 r. (konserwacja 2013 r.)

Ukazała się najnowsza publikacja Muzeum Harcerstwa "Bo Polska to Ty ... Listy Olgi i Andrzeja Małkowskich z lat 911-1933 w zbiorach Muzeum Harcerstwa i Archiwach PAN w Poznaniu i Warszawie"

 

    Dla większości harcerek i harcerzy postacie Olgi i Andrzeja Małkowskich kojarzą się z początkami harcerstwa. Pytani o znajomość ich biografii powtarzamy ogólnie znane fakty z ich życia, miejsca i daty głównych wydarzeń. Za ich zasłoną  nie zawsze udaje się dostrzec żywego człowieka zmagającego się z trudami dnia codziennego. Nieco uchylić ją pozwala zachowana korespondencja twórców harcerstwa Olgi i Andrzeja Małkowskich, którą w niniejszej publikacji pragniemy zaprezentować Czytelnikom. Przybliża ona nam ich sposób przeżywania świata, od potrzeby autentycznego, żywego wzajemnego kontaktu do stosunku do spraw wagi najwyższej, jak dobro ojczyzny, własnego narodu, wychowania, tęsknoty za wolnością. Listy te mają niepowtarzalny, oryginalny styl, a w - zdawałoby się - najzwyklejszych sformułowaniach ukryte są osobiste zwierzenia o uczuciach, myślach, przeżyciach. Prywatne, czasem nawet intymne, wyróżniają się niezwykłymi walorami: siłą uczuć i wyobraźni, pięknem literackim. Są ciekawe nie tylko dla biografów i historyków - stają się po prostu literaturą.
    Publikacji niniejszej zapewne by nie było gdyby nie niezwykły zbieg sprzyjających okoliczności. Pierwszym z nich było wystawienie na aukcji 25 maja 2011 r. zaginionej przed laty korespondencji Olgi i Andrzeja Małkowskich. Drugim niezwykła solidarność instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego i przyjaciół harcerstwa, których hojności i ofiarności zawdzięczamy środki zebrane w ciągu zaledwie kilku dni. Pozwoliło nam to stanąć do licytacji i ostatecznie nabyć kolekcję. Trzecim wielka otwartość do współpracy i zrozumienie dla spraw zachowania i upowszechniania dorobku harcerstwa z jaką spotkaliśmy się ze strony Dyrekcji Archiwum Polskiej Akademii Nauk, co zaowocowało  zawarciem w marcu 2013 r. porozumienia o stałej współpracy z Muzeum Harcerstwa.
    Dziś oddając w ręce naszych Czytelników niniejszą publikację dedykujemy ją z gorącymi podziękowaniami za okazaną pomoc wszystkim, tym którzy przyczynili się do jej powstania. Szczególnie gorąco dziękujemy naszym Darczyńcom za ich prawdziwie braterską postawę i gotowość niesienia pomocy w chwili potrzeby, a Archiwum Polskiej Akademii Nauk za udostępnienie swoich zbiorów.

 

Dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w bieżącym roku będzie możliwe przeprowadzenie renowacji kolejnych zabytkowych sztandarów harcerskich zgromadzonych w Muzeum Harcerstwa. 

    Dbając o stan powierzonych nam muzealiów już w 2009 r. z kolekcji liczącej obecnie 217 sztandarów i 54 proporców organizacyjnych, wyselekcjonowano 10 najstarszych weksyliów, które poddano opinii i wycenie konserwatorskiej w Pracowni Konserwacji Tkanin Muzeum Wojska Polskiego. Spośród nich w bieżącym roku konserwacji zostaną poddane kolejne trzy sztandary: Hufca Harcerzy w Skierniewicach z 1913, "Piotrkowskie skautki kolegom z Kompanii" z 1915 r., "Białaczów 1928". Dziś muzealia te nie nadają się do eksponowania, a niezabezpieczenie ich groziło dalszą destrukcją. Konserwacja pozwoli powstrzymać ten proces oraz umożliwi ich prezentację w zaplanowanej na 2016 r. wystawie najstarszych sztandarów harcerskich.
 
 

    W roku 2014 mija 100 lat od powstania w Polsce pierwszej gromady zuchowej. Jednym z wydarzeń organizowanych z okazji tej wyjątkowej rocznicy jest Ogólnopolska Księga Gromad, dostępna na stronie internetowej: www.ksiegagromad.zhp.pl. Jest to propozycja jaką Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP z Chorągwi Krakowskiej złożył gromadom zuchowym z terenu całej Polski.
    Akcja trwa, a jej celem jest zebranie "wizytówek" wszystkich polskich gromad zuchowych działających w roku 100-lecia. Nie jest to łatwe zadanie biorąc pod uwagę, że gromad w Polsce jest ponad 1000.
DRUŻYNOWI ZUCHOWI ZRÓBMY WSZYSTKO, BY SIĘ UDAŁO!
POMÓŻMY ZUCHOM UCZCIĆ ICH STULECIE!

Please publish modules in offcanvas position.